LEAGUE MENU
AFFC Championship
Week 13 Week 14 Week 15 AFFC Champion
#5 Seed  
  Winner of Game #2  
#4 Seed    
  Winner of Game #3  
     
#1 Seed    
   
  AFFC Champion
#6 Seed    
  Winner of Game #1    
#3 Seed      
  Winner of Game #4  
    
#2 Seed   
NFFC Championship
Week 13 Week 14 Week 15 NFFC Champion
#6 Seed  
  Winner of Game #1  
#3 Seed    
  Winner of Game #3  
     
#1 Seed    
   
  NFFC Champion
#5 Seed    
  Winner of Game #2    
#4 Seed      
  Winner of Game #4  
    
#2 Seed   
AFFC Toilet Bowl
Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 AFFC Toilet Champion
#10 Seed  
  Winner of Game #1  
#9 Seed    
  Winner of Game #3  
     
#6 Seed    
   
  Winner of Game #7  
     
#4 Seed      
       
  Winner of Game #4    
     
#3 Seed    
   
  AFFC Toilet Champion
   
#2 Seed    
     
  Winner of Game #5    
       
#1 Seed      
     
  Winner of Game #8  
#8 Seed     
  Winner of Game #2     
#7 Seed       
  Winner of Game #6   
     
#5 Seed    
NFFC Toilet Bowl
Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 NFFC Toilet Champion
#10 Seed  
  Winner of Game #1  
#9 Seed    
  Winner of Game #3  
     
#6 Seed    
   
  Winner of Game #7  
     
#4 Seed      
       
  Winner of Game #4    
     
#3 Seed    
   
  NFFC Toilet Champion
   
#2 Seed    
     
  Winner of Game #5    
       
#1 Seed      
     
  Winner of Game #8  
#8 Seed     
  Winner of Game #2     
#7 Seed       
  Winner of Game #6   
     
#5 Seed    
NFFL2K Superbowl
Week 16 NFFL2K Champion
Winner of Game #5 From AFFC Championship Bracket  
  NFFL2K Champion
Winner of Game #5 From NFFC Championship Bracket  
NFFL2K Toilet Bowl Championship
Week 17 The Big Turd
Winner of Game #9 From NFFC Toilet Bowl Bracket  
  The Big Turd
Winner of Game #9 From AFFC Toilet Bowl Bracket  
AFFC Toilet Bowl
Week 13 Week 14 Week 15 AFFC Toilet Bowl Champs
#8 Seed  
  Winner of Game #1  
#1 Seed    
  Winner of Game #5  
#5 Seed      
  Winner of Game #4    
#4 Seed    
  AFFC Toilet Bowl Champs
#7 Seed    
  Winner of Game #2    
#2 Seed      
  Winner of Game #6  
#6 Seed     
  Winner of Game #3   
#3 Seed    
NFFC Toilet Bowl
Week 13 Week 14 Week 15 NFFC Toilet Bowl Champ
#8 Seed  
  Winner of Game #1  
#1 Seed    
  Winner of Game #5  
#5 Seed      
  Winner of Game #4    
#4 Seed    
  NFFC Toilet Bowl Champ
#7 Seed    
  Winner of Game #2    
#2 Seed      
  Winner of Game #6  
#6 Seed     
  Winner of Game #3   
#3 Seed